Представяне на проект PositiveLeisure4Youth в рамките на национален семинар “Европейско измерение на образованието”, организиран от Министерството на образованието

Представяне на проект PositiveLeisure4Youth в рамките на национален семинар “Европейско измерение на образованието”, организиран от Министерството на образованието

На 20.11.2017 г. Екипът на НАРХУ взе участие в семинар, в който образователните експерти обсъдиха предизвикателствата на неформалното и формално образование в контекста на европейската общност. На събитието присъстваха 80 представители на образователни институции, обществени органи, центрове за обучение и държавни организации от образователния сектор.