PositiveLeisure4Youth-project verspreid in het kader van een nationaal seminar “EU-dimensie van het onderwijs”, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs en zijn agentschappen.

PositiveLeisure4Youth-project verspreid in het kader van een nationaal seminar “EU-dimensie van het onderwijs”, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs en zijn agentschappen.

Op 20.11.2017 nam het NARHU-team deel aan een seminar waar onderwijsdeskundigen de uitdagingen van het formele en niet-formele onderwijs in de context van de EU-gemeenschap hebben besproken. Het evenement werd bijgewoond door 80 vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, overheidsinstanties, opleidingscentra en overheidsorganisaties uit de onderwijssector. Het NARHU-team grijpt de kans om flyers te verspreiden en de tot nu toe behaalde resultaten binnen het project te communiceren.