PositiveLeisure4Youth projekat je predstavljen u okviru nacionalnog seminara „EU obrazovne dimenzije“, u organizaciji Ministarstva obrazovanja i njegovih predstavnika

PositiveLeisure4Youth projekat je predstavljen u okviru nacionalnog seminara „EU obrazovne dimenzije“, u organizaciji Ministarstva obrazovanja i njegovih predstavnika

Dana 20.11.2017. godine NAHRU tim je učestvovao u seminaru na kom su stručnjaci iz oblasti obrazovanja raspravljali o izazovima formalnog i neformalnog obrazovanja u kontekstu EU zajednice. Događaju je prisustvovalo 80 predstavnika obrazovnih institucija, javnih tela, trening centara i državnih organizacija iz obrazovnog sektora. NAHRU tim je iskoristio priliku da podeli letke i predstavi rezultate koji su do sada ostvareni u okviru projekta.