Развлечението и дейностите в свободното време са важен аспект на качеството на живот за всички младежи, включително и за тези в неравностойно положение. Те са двигател, чрез който младежта се забавлява, създава нови приятелства, и развива умения и компетентности. До момента развлеченията/дейностите в свободното време не са били разглеждани като сфери, оказващи подкрепа и помощ.

За младежите в неравностойно положение, интегрираните развлечения в свободно време и социалните дейности, могат да бъдат ключът към социално включване. Много от развлекателните дейности предоставят възможности за запознанства, ангажиране в социални взаимодействия и развиване на приятелства. Често, именно тези отношения правят развлекателните дейности най-смислени.

Голяма част от младежта все още има ограничен набор от развлечения и дейности. Възможностите за развлечение често се състоят във воденето на младежки групи в неравностойно положение сред широки публични среди. Обаче, много малко подкрепа бива предоставяна за индивидуалното участие на младежите в тези публични среди, въпреки че имено средите биха могли да предоставят по-големи възможности за установяване на социални връзки.