Een holistische kijk op inclusieve vrijetijdsactiviteiten

Een holistische kijk op inclusieve vrijetijdsactiviteiten

Karel Van Isacker (CEO PhoenixKM) presenteerde “Een holistische kijk
op inclusieve vrijetijdsactiviteiten” op het Positive
Leisure-evenement in Plovdiv, Bulgarije op 5 juli 2019.

Hij concentreerde zich op vrije tijd als een context voor actief
leven, herstel, gezondheid en levenskwaliteit voor personen met en
zonder handicap.

Het concept dat vrije tijd een fundamenteel mensenrecht is, vinden we
terug in …:
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde
Naties (1948).
Artikel 24 van de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens schrijft
met name het volgende voor: “het recht op rust en vrije tijd, met
inbegrip van een redelijke beperking van werktijden en periodieke
vakantiedagen met behoud van loon”.

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind erkent:
“… het recht van het kind op rust en vrije tijd, om deel te nemen
aan spel- en recreatieve activiteiten passend bij de leeftijd van het
kind en om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven en de
kunsten.”

De principes van de Verenigde Naties voor oudere personen stellen dat zij:
“… moet toegang hebben tot de educatieve, culturele, spirituele en
recreatieve bronnen van de samenleving” (clausule 16).

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) –
Artikel 30 – Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrije tijd
en sport:
“… om personen met een handicap in staat te stellen op voet van
gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatieve, recreatieve en
sportieve activiteiten”

De volledige presentatie kan hieronder worden bekeken.