Екипът на НАРХУ представи проекта по време на международна конференция, организирана в рамките на Българското председателство на ЕС

Екипът на НАРХУ представи проекта по време на международна конференция, организирана в рамките на Българското председателство на ЕС

НАРХУ бе поканена да присъства на международна конференция, озаглавена “Професионалното образование и обучение като предпочитан избор”. Събитието се проведе в София на 24-25 април 2018г.

То беше организирано от Министерството на образованието като част от официалната програма в рамките на Българското председателството на ЕС. Екипът на НАРХУ бе поканен като говорител и изнесе презентация на тема “Мерки и подходи за насърчаване на младежката заетост”. Участници в конференцията бяха над 200 експерти от различни европейски страни,
включително България, Румъния, Гърция, Германия, Италия, Полша, Норвегия, Великобритания и др.