На 26-ти юни 2018 НАРХУ информира за проекта по време на семинар за насърчаване на международното сътрудничество между младежи

На 26-ти юни 2018 НАРХУ информира за проекта по време на семинар за насърчаване на международното сътрудничество между младежи

Събитието се проведе в гр. Смолян, а участници бяха представители на младежки организации и клубове. Всички те имат интерес да работят по проекти в областта на създаване на възможности за ангажиране на младите хора с дейности, които развиват техните качества, и същевременно са приятни и интересни.