Проектът PositiveLeisure4Youth бе представен по време на Международен панаир в София

Проектът PositiveLeisure4Youth бе представен по време на Международен панаир в София

В периода 16-18 април 2018 в София се проведе VII Европейски форум за социално предприемачество. Събитието беше и част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. На форума присъстваха много политици
както на национално, така и на европейско равнище. Сред тях бяха вицепремиерът на Република България Валери Симеонов, министри от българското правителство, както и комисари и длъжностни лица в областта на социалната политика и социалните въпроси на ниво ЕС.

Броят на изложителите бе над 105, сред които социални предприятия и кооперативи, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища, защитени предприятия за ХУ, дневни центрове и НПО-та, работещи с младежи с увреждания. НАРХУ бе представен и с щанд, на който екипът демонстрира всички проекти по програма „Еразъм +“, върху които работи
организацията. Посетителите имаха възможност да вземат информационни материали и да обсъдят дейностите по различните проекти.