PositiveLeisure4Youth-project gepresenteerd tijdens de internationale beurs in Sofia.

PositiveLeisure4Youth-project gepresenteerd tijdens de internationale beurs in Sofia.

In de periode 16-18 april is in Sofia, Bulgarije, de 7e internationale beurs voor sociaal ondernemerschap gehouden. Het evenement maakte ook deel uit van de officiële kalender van het EU-voorzitterschap van Sofia. Het Forum werd daarom bijgewoond door vele beleidsmakers, zowel op nationaal als op EU-niveau. Onder hen bevonden zich de vicepremier van Bulgarije Valery Simeonov, de ministers van de Bulgaarse regering, alsook ambtenaren en commissarissen op EU-niveau op het gebied van sociaal beleid en sociale zaken.

Het aantal exposanten bedroeg meer dan 105 sociale ondernemingen, centra voor sociale revalidatie en integratie, beschutte huizen, opvangcentra en NGO’s die werken met jongeren met een beperking. NARHU kreeg ook een stand gepresenteerd waar het team alle “Erasmus +”-projecten waar de organisatie aan werkt heeft gedemonstreerd. De bezoekers hebben de gelegenheid gehad om de brochures mee te nemen en de activiteiten van de daar verspreide projecten te bespreken.