Projekat „Slobodno vreme za mlade kao deo pozitivne pedagogije“ predstavljen na Međunarodnom sajmu u Sofiji

Projekat „Slobodno vreme za mlade kao deo pozitivne pedagogije“ predstavljen na Međunarodnom sajmu u Sofiji

U periodu od 16. do 18. aprila u Sofiji u Bugarskoj, održan je 7. međunarodni sajam socijalnog preduzetništva. Događaj je takođe bio deo zvaničnog kalendara predsedavanja Bugarske Evropskoj uniji. Zbog toga su Forumu prisustvovali mnogi kreatori politika, kako na nacionalnom, tako i na nivou EU. Među njima su bili zamenik premijera Bugarske Valeri Simeonov, ministri bugarske vlade, kao i zvaničnici na nivou EU i poverenici u oblasti socijalne politike i socijalnih pitanja.

Broj izlagača brojao je preko 105 socijalnih preduzeća, centara za socijalnu rehabilitaciju i integraciju, sigurnih kuća, dnevnih centara i nevladinih organizacija koje rade sa mladima sa invaliditetom. NARHU je takođe predstavio svoj rad na štandu gde je promovisao sve “Erasmus +” projekte na kojima organizacija radi. Posetioci su imali priliku da uzmu brošure i diskutuju o aktivnostima aktuelnih projekata.