PositiveLeisure4Youth бе представен пред ученици от Старопрестолната професионална гимназия по икономика

PositiveLeisure4Youth бе представен пред ученици от Старопрестолната професионална гимназия по икономика

Проектът и реализираните до момента интелектуални продукти бяха представени пред над 35 ученици и техните учители. Събитието се проведе на 18.10.2018 в
Старопрестолната професионална гимназия по икономика, град Велико Търново. Събитието бе организирано по повод европейската седмица на социалното предприемачество за младежи.