Неформална среща с различни организации във Виена

Неформална среща с различни организации във Виена

Екипът на VAEV посети следните организации и даде кратка информация за целите и дейностите на проекта преди интервюто с лицето и заявлението за проучване през март и април 2018 г.

Млади Каритас

Австрийска асоциация на слепите и лицата с нарушено зрение

Учебен съюз на професионалните гимназии HTL10

Младежки клуб Донаустадт

Австрийски технологичен институт