Международна конференция

Международна конференция

Международна конференция

„Изграждане на приобщаваща младежка общност чрез дейности през свободното време“

5 Юли 2019, Хотел Империал, Пловдив

Свободното време открива възможности за сформиране на приобщаващи  младежки общности. Как може да се постигне това? Ще споделим опита и знанията от България,Австрия,  Белгия, Сърбия в еднодневна  конференция.  Основните теми, коитощебъдат разгледани са:

 1. Свободно време и приобщаване на младежите с увреждания;
 2. Видове дейности в свободното време;
 3. Достъп до дейности в свободното време;
 4. Споделяне на насоки и практики за сформиране на приобщаващи младежки общности чрез дейности, свързани с оползотворяване  на свободното време;
 5. Предоставяне на съвети за младежи, младежки лидери и учители за ефективно лидерство в приобщаващите младежки общности.

Каква е нашата основна цел?

Обмен на знания, опит и идеи за създаване на мрежа от приобщаващи младежки общности чрез дейностите в свободното  време.

За кого е подходяща конференцията?

 • За всеки, който се интересува от темата за приобщаването, благополучието и  бъдещото реализиране на младежите с и без увреждания;
 • За младежи, които се интересуват от темата за приобщаването;
 • За членове и лидери на различни младежки доброволчески организации;
 • За учители и преподаватели в средни училища, колежи и университети;
 • За всички, които предоставят услуги, свързани с подкрепа и консултиране на младежи с увреждания;
 • За всички, които се занимават с политиките и стратегиите, свързани с приобщаването на младежите с увреждания към различните образователни  и социални общности.

 

ПРОГРАМА

09:00 – 10:00 Регистрация / Пресконференция – ПУ „Паисий Хилендарски“/ НАРХУ / Доброволно формирование Пловдив 112“

10:00 – 10:10 Официално откриване на събитието отРектор / Заместник-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“

10:10 – 10:20 Приветствие от Георги Титюков, Заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социално политика“ на Община Пловдив

10:20-10:25 Въведение в темата на конференцията – доц. д-р Светлана Сарийска, ПУ „Паисий Хилендарски“

10:25 – 12:00 Представяне на проекта и неговото значение за младите хора от 21-ви век –ПУ „Паисий Хилендарски“/ НАРХУ / „Доброволно формирование Пловдив 112“/ PhoenixKMБелгия

 • 10:25 – 11:00 “Холистичен преглед на приобщаващи дейности в свободното време”–Карел Ван Исакер,PhoenixKMБелгия
 • 11:00 – 11:20 Презентация на интелектуални резултати 1 и 2– проф. Румен Стаматов
 • 11:20 – 11:40 Презентация на мобилно приложение – интелектуален резултат 3 – ОзелКошкунер, VAEV Австрия
 • 11:40 – 12:00 “Ползите от дейностите в свободното време за децата с аутизъм” –ФернандаХорта, НАРХУ

12:00 – 12:30 Кафе пауза + Демонстрация на Бойни изкуства (Георги Влайков), представяне на други тематично свързани инициативи

12:30 – 14:30Панел “Полезни тематичносвързани инициативи в рамките на Интелектуален резултат 2”– ПУ „Паисий Хилендарски“/ НАРХУ /„Доброволно формирование Пловдив 112“

 • СПОРТ / УЧИЛИЩЕ
 • 12:30 – 12:40 Споделяне на впечатления от младежи, участвали в пилотна фаза на проектаPositiveLeisure4Youth
 • 12:40 – 13:00 Спорт за всички(SPORTS4ALL)Марияна Чепишева , ПУ „Паисий Хилендарски“
 • 13:00 – 13:15 Бойните изкуства като способ за приобщаване (MAINCLUSION)– Георги Влайков, „Доброволно формирование Пловдив 112“
 • СОЦИАЛНИ АКТИВНОСТИ, ЗАЕТОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ
 • 13:15 – 13:45Достъпно общуване (ACCESS INTERACT), Менторинг между връстници(MYPEERMENTOR), Валидиране на менторинг програми за младежиVM-PRO– Карел Ван Исакер, PhoenixKMБелгия
 • 13:45 – 14:05Посланици на приобщаващо образование (INCLUSIVE AMBASSADORS), Онлайн портал за приобщаващо образование (MyHUB) ,Европейски дизайн за многообразие и приобщаващо образование (EURODIPP_E) – Андреан Лазаров, НАРХУ
 • 14:05 – 14:15Европейски паспорт за ключови компетентности (EUCOMPASS)– Евгения Стилиянова, НАРХУ
 • 14:15 – 14:30 Достъпни услуги за клиенти с увреждания(HORECACCESS) – Василка Събева, НАРХУ

14:30 – 14:50Панел„Младежки дейности, инициативи и добри практики“ (воденот„Доброволно формированиеПловдив 112)

 • 112
 • Университетски център за доброволчество
 • ROTARACT
 • JCI
 • AIESEC
 • Скаутско движение

14:50 – 15:00Заключителна сесия: Устойчивост на интелектуалните резултати – Белградско отворено училище

15:0018:00 Дискусия с придружаващ обяд

Линк за регистрационната форма