Научна статия “Свободното време и положителното развитие”, публикувана в онлайн списание

Научна статия “Свободното време и положителното развитие”, публикувана в онлайн списание

Научна статия в онлайн списание “Образование и развитие” – С. Сарийска

“Свободното време и положителното развитие”, Октомври, Пловдив, 2018

Линк