Сътрудничество
Взаимоотношения
Емпатия
Сътрудничество
Взаимоотношения
Емпатия
Сътрудничество
Взаимоотношения
Емпатия
Повишаване на осведоменосттасред младите хора
относно уврежданията
Укрепване на гражданската и социалната
компетентности на младежите
GET OUR APP
Подобряване на социалното приобщаване
на младите хора с увреждания
GET OUR APP