Samenwerking
Verwantschap
Empatija
Samenwerking
Verwantschap
Empatija
Samenwerking
Verwantschap
Empatija
De jeugd meer bewust
maken omtrent jongeren
met een beperking
Verbeteren van de burgerzin
en sociale vaardigheden van de jeugd
GET OUR APP
Verbeterde maatschappelijke
inclusie van jongeren met een beperking
GET OUR APP