Saradnja
Uspostavljeni odnosi
Empatija
Saradnja
Uspostavljeni odnosi
Empatija
Saradnja
Uspostavljeni odnosi
Empatija
Podizanje svesti
o invaliditetu
među mladima
Jačanje građanskih i socijalnih
kompetencija mladih
GET OUR APP
Poboljšana socijalna
uključenost mladih sa invaliditetom
GET OUR APP