Среща на Националния консултативен съвет в Белград

Среща на Националния консултативен съвет в Белград

Среща на Националния консултативен съвет в Белград

Срещата на Националния консултативен съвет в рамките на проекта “Педагогика на оползотворяване на свободното време на младите хора – свободно време като позитивистка младежка педагогика” се проведе на 22 януари 2019 г. в сградата на Белградското отворено училище.

На срещата бяха представени ръководството и наръчникът за младежки работници, които искат да организират дейности за качествено свободно време за младите хора, включително младежи с увреждания. Беше обсъдено мобилното приложение, което съдържа съвети за младежки работници, както и план за пилотиране на всички материали на практика.

Срещата събра значителен брой учители, работещи директно с младежи от уязвими групи, представители на младежки организации, както и организации, които провеждат различни програми за младежта в областта на творчеството, насърчават развитието на предприемачеството и превенцията на отпадането от образователната система.