Nationale vergadering van de nationale adviesraad in Belgrado.

Nationale vergadering van de nationale adviesraad in Belgrado.

De vergadering van de Nationale Adviesraad binnen het project “PossitiveLeisure4Youth – Vrijetijdsbesteding als positieve jeugdpedagogie” werd gehouden op 22 januari 2019 in het gebouw van de Belgrado Open School in Belgrado.

In de bijeenkomst werden een gids en een handboek voor jongerenwerkers die activiteiten willen organiseren voor goede vrije tijd voor jongeren, waaronder jongeren met een beperking, gepresenteerd. De mobiele applicatie met advies voor jongerenwerkers werd besproken, evenals het plan om alle materialen in de praktijk te testen.

De bijeenkomst bracht een aanzienlijk aantal leerkrachten samen die rechtstreeks samenwerken met jongeren uit kwetsbare groepen, vertegenwoordigers van koepelorganisaties van jongerenorganisaties en organisaties die verschillende programma’s uitvoeren voor jongeren op het gebied van creativiteit, het stimuleren van de ontwikkeling van ondernemerschap en het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating uit het onderwijsstelsel.