Sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora održan u Beogradu

Sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora održan u Beogradu

Sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora u okviru projekta „PossitiveLeisure4Youth – Slobodno vreme za mlade kao deo pozitivne pedagogije“ održan je 22. januara 2019. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole u Beogradu.

U okviru  sastanka predstavljeni  su vodič i priručnik za omladinske radnike koje žele da organizuju aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade, uključujući i mlade sa invaliditetom. Aplikacija za mobilne telefonesa savetima za omladinske radnike je diskutovana, a predstavljen je i plan za pilotiranje svih materijala u praksi.

Sastanak je okupio značajan broj nastavnika koji direktno rade sa mladima iz osetljivih grupa, predstavnike krovnih omladinskih organizacija, kao i organizacija koje u svom redovnom radu sprovode različite programe za mlade u oblasti kreativnosti, podsticanja razvoja preduzetništva i prevencije osipanja iz procesa obrazovanja.

 

advisory board meeting photo 1

advisory board meeting photo 2

advisory board meeting photo 3