Въвеждането на проекта ни в кръга на благосъстоянието

Въвеждането на проекта ни в кръга на благосъстоянието

Нашият проект беше представен пред кръга на благополучието на учителите от средните училища в Стара Загора, България през април 2018 година.