Naš projekat je predstavljen na sastanku sa stručnjacima u oblasti pedagogije usmerene ka deci sa posebnim obrazovnim potrebama

Naš projekat je predstavljen na sastanku sa stručnjacima u oblasti pedagogije usmerene ka deci sa posebnim obrazovnim potrebama

Naš projekat je predstavljen na sastanku sa stručnjacima u oblasti pedagogije usmerene ka deci sa posebnim obrazovnim potrebama.