Naš projekat je predstavljen na Nacionalnom savetodavnom sastanku za Novu strategiju o deci

Naš projekat je predstavljen na Nacionalnom savetodavnom sastanku za Novu strategiju o deci

Naš projekat je predstavljen na Nacionalnom savetodavnom sastanku za Novu strategiju o deci, u Plovdivu, 1. oktobra 2018. godine.

Link