Интелектуални продукти

Интелектуални продукти

ИР1: Ръководство за младежки работници, лидери и учители относно “Как да създадем приобщаваща младежка общност с интерес към стимулиране на дейностите през свободното време?”
Ръководител: Национална асоциация на професионалистите работещи с хора с увреждания (България)

Описание: Този резултат ще предостави насоки на младежките работници / лидери относно как да се създаде приобщаваща общност и как да се обхванат и интегрират младите хора с увреждания в общи положителни дейности през свободното време. Този продукт е от решаващо значение за създаването и на интелектуален продукт 2.

Съдържанието на ръководството ще съдържа следните раздели:

 • Раздел I. Какво означава приобщаваща младежка общност и защо трябва да я изградим?
 • Раздел II. Как да изградим приобщаваща младежка общност – етапи, модалности, подходи
 • Раздел III. Значение на използването на свободното време/отдиха като позитивен катализатор
 • Раздел IV. Важността на свободното време за училищните дисциплини
 • Раздел V. Хобита и училищни клубове
 • Раздел VI. Мерки за безопасност при провеждане на дейности за свободното време
 • Раздел VII. Видове дейности за свободното време:
  • Глава I Спорт
  • Глава II Социални дейности
  • Глава III Участие в драматизации, социални мрежи, онлайн радио, любителски филми
  • Глава IV Дейности у дома
  • Глава V Дейности свързани с пътуване
  • Глава VI ИКТ и свободното време – сериозни обучителни игри, образователна роботика и др.
  • Глава VI Извънкласни дейности и свободно време

изтеглете PDF  –  DOC


ИР2: Наръчник с приобщаващи младежки развлекателни дейности за младежката общност
Ръководител: Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” (България)

Описание: Този продукт е предназначено пряко за младежката общност (16-29 г.) и ще осигури набор от ангажиращи развлекателни дейности, в които младежите с и без увреждания могат да бъдат включени като връстници и чрез общи дейности да създадат едно по-приобщено общество: например сглобяване и управление на дронове и модели на летателни апарати. Наравно с тях ще бъдат разгледани и мотивационни семинари/пилотни работилници, игри, словесни интерактивни взаимодействия, изкуства и др.

Всичко това съчетава подобряването на социалните и гражданските компетентности, тясното сътрудничество, работата в екип и творчеството; допринася за умения за справяне например с претоварвнето на работното място/училище и депресията. Развиват се творчески и социални умения, състрадание, човечност, характер, лична психологическа сила, човешка същност и пр.

Основни теми, които ще бъдат разгледани, са дейностите за отдих в следните области:

 1. Обществени дейности
 2. Образователно сътрудничество (в училище, професионално образование и обучение, перспективи за учене през целия живот)
 3. Физически дейности
 4. Творчеството
 5. Обучение между връстници

изтеглете PDF  –  DOC


ИР3: Мобилно приложение за приобщаващи дейности на отдих и развлечения за младежи
Ръководител: Виенска асоциация на доброволците в областта на образованието (Австрия)

Описание: Този резултат ще предоставя интегриран софтуер (мобилно приложение за смарт устройства с операционна система Андроид):

 1. Мобилното приложение, освен да предложи общност, насочена към младежките работници / лидери и членовете на младежките организации / бенефициенти, ще осигури и достъп до подробна и илюстрирана онлайн версия на наръчника от интелектуален резултат 2.
 2. Приложението ще подкрепи създаването на култура на качествено развитие с помощта на онлайн формуляр за самооценяване, който ще е достъпен за младежки работници / лидери. Те ще могат да оценят своите умения спрямо приобщаващите дейности за свободно време.

Връзка към Google Play