Downloads

Downloads

IO1: Gids voor jeugdwerkers, leiders en leraren over “Hoe kan een inclusieve jongerengemeenschap worden opgebouwd mbt vrijetijdsactiviteiten?
Leider: Nationale vereniging van professionals die werken met mensen met een beperking (NARHU)

Beschrijving: Deze IO zal richtlijnen geven aan jeugdwerkers / leiders hoe een inclusieve gemeenschap tot stand kan worden gebracht en hoe jongeren met een beperking kunnen worden omarmd en geïntegreerd in gemeenschappelijke positieve activiteiten in de vrijetijdsgemeenschap.Deze IO is cruciaal om IO2 te realiseren, en zo een inclusieve jeugdgemeenschap te realiseren ​​waar inclusieve recreatieve en recreatieve activiteiten voor de jeugd worden toegepast.

De inhoud van de gids bestaat uit de volgende gedeelten:

 • Deel I. Wat betekent inclusieve jeugdgemeenschap en waarom moeten we het opbouwen?
 • Deel II. Hoe een inclusieve jeugdgemeenschap op te bouwen – stadia, modaliteiten, benaderingen
 • Deel III. Betekenis van vrije tijd
 • Sectie IV. De vrijetijdwaarde van schoolvakken
 • Sectie V. Hobby’s en schoolclubs
 • Deel VI. Veiligheidsmaatregelen tijdens het uitvoeren van vrijetijdsactiviteiten
 • Sectie VII. Soorten vrijetijdsactiviteiten:
  • Hoofdstuk I Sport
  • Hoofdstuk II Sociale activiteiten
  • Hoofdstuk III Drama, radio, films
  • Hoofdstuk IV Genot van huisactiviteiten
  • Hoofdstuk V Reisactiviteiten
  • Hoofdstuk VI ICT en vrije tijd – serious games, educatieve robotica, enz.
  • Hoofdstuk VI Buitenschoolse activiteiten en vrije tijd

Download PDF  – DOC


IO2: Handboek met inclusieve vrijetijds- en recreatieactiviteiten voor de jeugdgemeenschap
Leider: Universiteit van Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Bulgarije)

Beschrijving: deze IO is rechtstreeks bedoeld voor de jeugdgemeenschap (14-29) en biedt een reeks aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waar jongeren met en zonder beperking als leeftijdsgenoten bij betrokken kunnen worden, en die door gemeenschappelijke activiteiten samen kunnen bouwen aan een meer inclusieve samenleving : modelvliegtuig en drone assembleren en vliegen is geselecteerd als een innovatieve vrijetijdsbesteding. Evenzo zullen pilot-implementatieworkshops voor menselijke interactie, straatgamen, verbale interactieve interactie, kunst, enz. aan de orde komen.

Deze zullen zorgen voor een verbetering van sociale en burgerschapscompetenties, nauwere samenwerking, teamwerk en creativiteit, en dragen bij tot levensvaardigheden voor het bestrijden van bvb. burn-out en depressie, creativiteit, sociale vaardigheden, compassie, menselijkheid, kwaliteit van het karakter, persoonlijke psychologische kracht, innerlijke zelf, enz.

De belangrijkste onderwerpen die zullen worden behandeld zijn vrijetijdsactiviteiten in de volgende domeinen:

 1. Maatschappelijke activiteiten
 2. Onderwijssamenwerking (op school, beroepsopleiding, perspectieven voor levenslang leren)
 3. Fysieke activiteiten
 4. Creativiteit
 5. Leren van leeftijdsgenoten

Download PDF  – DOC


IO3: Mobile applicatie voor inclusieve vrijetijdsbesteding en recreatie voor jongeren
Leider: Weense Vereniging van Onderwijsvrijwilligers (VAEV)

Beschrijving: deze IO levert geïntegreerde software:

 1. De mobiele app biedt naast het aanbieden van een community voor jeugdwerkers / leiders en leden / begunstigden van de jeugdorganisatie ook toegang tot een gedetailleerde en geïllustreerde online versie van het IO2-handboek.
 2. De app ondersteunt het opzetten van een cultuur van kwaliteitsontwikkeling door een zelfbeoordelingstechniek aan te nemen via een online zelfbeoordelingsformulier voor jeugdwerkers / leiders om hun vaardigheden te beoordelen in het ondersteunen van inclusieve vrijetijdsactiviteiten.

Google Play-link