Proizvodi intelektualnog rada (IP)

Proizvodi intelektualnog rada (IP)

IP1: Vodič za omladinske radnike i nastavnike na temu “Kako izgraditi inkluzivnu omladinsku zajednicu kroz aktivnosti za provođenje slobodnog vremena?”
Vodeća organizacija:Nacionalna asocijacija profesionalaca koji rade sa osobama sa invaliditetom (Bugarska)

Opis: Ovaj IP će pružiti smernice omladinskim radnicima/omladinskim liderima kako da uspostave inkluzivnu zajednicu, kako da pristupe i integrišu mladu osobu sa invaliditetom u okviru zajedničkih pozitivnih aktivnosti za provođenje slobodnog vremena koje se organizuju u zajednici. Ovaj IP je od ključnog značaja kako bi se IP2 realizovao, jer ako se ne uspostavi inkluzivna omladinska zajednica, koju promoviše i definiše IP1, nije moguće realizovati inkluzivne rekreativne aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme namenjene mladima.

Sadržaj vodiča će se sastojati od sledećih delova:

 • Odeljak I. Šta znači inkluzivna omladinska zajednica i zašto je treba izgraditi?
 • Odeljak II. Kako izgraditi inkluzivnu omladinsku zajednicu – faze, modaliteti, pristupi
 • Odeljak III. Značaj slobodnog vremena
 • Odeljak IV. Značaj slobodnog vremena u okviru obrazovnog sistema
 • Odeljak V. Hobiji i školski klubovi
 • Odeljak VI. Sigurnosne mere tokom realizovanja aktivnosti u slobodno vreme
 • Odeljak VII. Vrste aktivnosti u slobodno vreme:
  • Poglavlje I Sport
  • Poglavlje II Društvene aktivnosti
  • Poglavlje III Pozorište, radio, film
  • Poglavlje IV Uživanje u aktivnostima kod kuće
  • Poglavlje V Putovanja
  • Poglavlje VI IKT i aktivnosti u slobodno vreme – ozbiljne igre, obrazovna robotika itd.
  • Poglavlje VI Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme

Preuzmite PDF  –  DOC

 


IP2: Priručnik za omladinske radnike i nastavnike u vezi sa inkluzivnim aktivnostima u slobodno vreme i rekreativnim aktivnostima za mlade
Vodeća organizacija: Univerzitet u Plovdivu “Paisii Hilendarski” (Bulgarska)

Opis: Ovaj IP je direktno namenjen za rad sa mladima (14-29) i predstaviće niz interesantnih aktivnosti za provođenje slobodnog vremena koje mogu da uključe zajedno mlade sa i bez invaliditeta, a koji kroz njih mogu zajedno da grade inkluzivno društvo. Na primer, modeliranje aviona i bespilotnih letelica je izabrano kao inovativna aktivnost u slobodno vreme. U okviru priručnika će takođe biti predstavljene i pilot radionice za implementaciju aktivnosti za povećanje motivacije, interakcija, ulične igre, komunikacija, umetnost itd.

Sve ovo u kombinaciji doprinosi poboljšanju društvenih i građanskih kompetencija, bliske saradnje, timskog rada i kreativnosti, i razvoju veština za borbu sa izazovima tokom života kao što su preopterećenost i depresija, razvoju kreativnosti, društvenih veština, saosećajnosti, čovečnosti, kvaliteta karaktera, lične psihološke snage, unutrašnjeg razvoja itd.

Glavne teme koje će se razmatrati su aktivnosti za provođenje slobodnog vremena koje se odnose na sledeće aspekte:

 1. Društvene aktivnosti
 2. Obrazovna saradnja (u školi, u okviru sistema stručnog obrazovanja i obuka i celoživotnog učenja)
 3. Fizičke aktivnosti
 4. Kreativnost
 5. Vršnjačko učenje

Preuzmite PDF  –  DOC


IP3: Aplikacija za mobilni telefon za inkluzivne rekreativne aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme
Vodeća organizacija: Bečka asocijacija volontera u obrazovanju (Austrija)

Opis: U okviru ovog IP biće kreiran integrisani softver:””

 1. Aplikacija za mobilni telefon će obezbediti pristup ilustrovanoj i detaljnoj onlajn verziji priručnika (IP2) i omogućiti povezivanje omladinskih radnika/omladinskih lidera i članova i korisnika omladinskih organizacija.
 2. Aplikacija će podržati primenu principa razvoja kvaliteta kroz uključivanje tehnike samoprocene putem onlajn obrazaca koje mogu da popune omladinski radnici/omladinski lideri kako bi procenili svoje veštine za podržavanje inkluzivnih aktivnosti u slobodno vreme.

Preuzmite aplikaciju