Партньори

Партньори

Име на огранизацията:
Адрес :

Уебсайт :
Лице за контакт :
Ел. поща :

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Педагогически факултет, Катедра “Психология” ул. Цар Асен 24, 4000, Пловдив, България
uni-plovdiv.bg
доц. д-р. Светлана САРИЙСКА
ssariyska@abv.bg

Име на огранизацията:
Адрес :

Уебсайт :
Лице за контакт :
Ел. поща :

Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (НАРХУ)
ул. “Найден Геров” 6, 4000 Пловдив, България
www.narhu.org
г-ца Петя ГРУДЕВА
info@narhu.org

Име на огранизацията:
Адрес :

Уебсайт :
Лице за контакт :
Ел. поща :

Доброволно формирование Пловдив 112
“Rosmaringasse” 9, 1220 Виена, Австрия
www.plovdiv112.com
г-н Георги Влайков
df112plovdiv@abv.bg

Име на огранизацията:
Адрес :

Уебсайт :
Лице за контакт :
Ел. поща :

Виенската асоциация на доброволците в образованието (VAEV)
“Rosmaringasse” 9, 1220 Виена, Австрия
www.vaev.at
г-н Халит Усанмаз
info@vaev.at

Име на огранизацията:
Адрес :

Уебсайт :
Лице за контакт :
Ел. поща :

Белградско отворено училище (BOS)
Масарикова 5/6, 11000 Белград, Сърбия
www.bos.rs
Милорад Биелетич
bos@bos.rs

Име на огранизацията:
Адрес :

Уебсайт :
Лице за контакт :
Ел. поща :

PhoenixKM BVBA
Amersveldestraat 189, 8610 Kortemark, België
www.phoenixkm.eu
Mr. Karel Van Isacker
karel@phoenixkm.eu