Планирано участие в събитието “Inclusive Martial Arts”

Планирано участие в събитието “Inclusive Martial Arts”

На 30/11/2018, PhoenixKM ще организира събитие на тема “Приобщаващи бойни изкуства” в Ипер, Белгия. Това ще бъде възможност за разпространяване на флайъри.