Najava događaja: Planiramo učešće u događaju posvećenom inkluzivnim borilačkim veštinama

Najava događaja: Planiramo učešće u događaju posvećenom inkluzivnim borilačkim veštinama

Na dan 30.11.2018. godine, PhoenixKM će organizovati događaj posvećen inkluzivnim borilačkim veštinama, u Iperu, u Belgiji. Ovo će biti prilika da se podele flajeri našeg projekta.