Flajeri našeg projekta su deljeni na Bečkom festivalu humanistike

Flajeri našeg projekta su deljeni na Bečkom festivalu humanistike

VAEV tim je posetio Tehnički univerzitet u Beču i prisustvovao „Bečkom festivalu humanistike“, 29. septembra 2018. godine. Delili su flajere projekta i govorili o inovativnim obrazovnim aplikacijama koje su usmerene ka mladima sa invaliditetom i njihovom provođenju slobodnog vremena.