Разпространяване на информация за проекта по време на конференцията “Euroguidance”

Разпространяване на информация за проекта по време на конференцията “Euroguidance”

На 9-ти октомври представители на Београдското отворено училище, в областта на “Подобряване на екипа за пригодност за заетост”, представиха тяхната работа по време на националната конференция “Euroguidance”. Повече от 200 практикуващи кариерното ориентиране, от които много от тях са младежки работници и представители на младежки офиси, имаха възможността да получат информация за проекта “Педагогика на оползотворяване на свободното време на младите хора”.