Project overzicht

Project overzicht

Alle samenlevingen erkennen het belang van vrijetijdsbesteding in de psychologische, cognitieve, maatschappelijke, beroepsmatige en lichamelijke ontwikkeling van jonge mensen. Productieve vrijetijdsbesteding is fundamenteel voor zowel de persoonlijke als sociale ontwikkeling van jongeren.

Psychologische voordelen van vrijetijds / recreatie-activiteiten met mensen met een beperking zijn:

 • waargenomen gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid en autonomie,
 • verbeterde zelfcompetentie door middel van een verbeterd gevoel van eigenwaarde, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen,
 • beter vermogen om met anderen om te gaan, inclusief grotere tolerantie en begrip,
 • verbeterde mogelijkheden voor teamlidmaatschap,
 • verhoogd creatief vermogen,
 • meer aanpassingsvermogen en veerkracht,
 • beter gevoel voor humor,
 • verbeterde waargenomen levenskwaliteit,
 • positievere kijk op het leven.

Onderzoek (door Early Childhood Australia) bevestigt dat vrije tijd belangrijk is om jongeren te helpen een breed scala aan positieve resultaten te bereiken, zoals:

 • Sociale / emotionele ontwikkeling en betrokkenheid (relaties opbouwen, leren conflicten op te lossen …)
 • Beroepsontwikkeling en engagement (verwerven van de functionele en organisatorische vaardigheden die nodig zijn voor werk, inclusief een goed begrip van loopbanen en opties en de te volgen wegen om deze doelen te bereiken)
 • Burgerontwikkeling en -betrokkenheid (de groeiende erkenning van iemands invloed op de omgeving en verantwoordelijkheid tegenover anderen, evenals het vermogen en de mogelijkheid om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel)

DOELSTELLINGEN

 • Een inclusieve jeugdgemeenschap vestigen door hun vrije tijd te consolideren als positivistisch voor het welzijn, vermindering van voortijdig schoolverlaten en een stabiele mentale gezondheid
 • Creëren, goedkeuren en gebruiken van nieuwe, op jongeren gerichte resultaten: Gids voor jeugdwerkers en leraren over “Hoe een inclusieve jongerengemeenschap op te bouwen?” – Methoden, casestudies, tips; Handboek met inclusieve vrijetijds- en recreatieactiviteiten voor jeugdwerkers / leiders en leraren; Mobiele applicatie voor inclusief recreatie en vrije tijdsbesteding
 • Organiseren van vrijetijdsmotivatorworkshops om menselijke interactie, verbale interactieve samenwerking en verbetering van de vaardigheden van de 21ste eeuw te stimuleren (zie edglossary.org/21st-century-skills/)
 • Het opzetten van bewustmakingscampagnes die de jongeren met een beperking integreren in de samenleving in de vier landen (Bulgarije, België, Oostenrijk en Servië) jegens jongerenorganisaties, maar ook gezinnen van jongeren met een beperking.
 • Het meten van de impact van het concept “PositiveLeisure4Youth” via pilots in Bulgarije, België, Oostenrijk en Servië met lokale jeugdorganisaties en het afleiden van een succesvolle implementatieconceptgids.

DOELGROEPEN

 • Jeugdwerkers, jeugdleiders en NGO’s voor jongeren
 • Jeugd met en zonder beperking (en hun representatieve jeugdorganisaties)