O projektu

O projektu

Sva društva prepoznaju značaj aktivnosti za provođenje slobodnog vremena za psihički, kognitivni, građanski, profesionalni i fizički razvoj mladih ljudi. Shodno tome, u većini kultura postoji vreme kada mladi ljudi ne moraju da učestvuju u obaveznim aktivnostima, kao što su posao ili škola, i kada mogu da se uključe u razne aktivnosti po sopstvenom izboru. Produktivno utrošeno slobodno vreme je osnov kako za lični, tako i za društveni razvoj mladih ljudi.

Prednosti za psihički razvoj kojima doprinose rekreativne aktivnosti/aktivnosti u slobodno vreme, za osobe sa invaliditetom uključuju:

 • Doživljaj slobode, nezavisnosti i autonomije,
 • Unapređivanje ličnih kompetencija kroz povećanje samopoštovanja, samovrednovanja i samopouzdanja;
 • Bolja sposobnost druženja sa drugima, uključujući veću toleranciju i razumevanje,
 • Ojačani kapaciteti za uključivanje u rad u timu,
 • Unapređivanje kreativnosti,
 • Unapređivanje razmišljanja o ličnim idealima i njihovo izražavanje,
 • Unapređene veštine prilagodljivosti i fleksibilnosti,
 • Bolji smisao za humor,
 • Unapređenje doživljaja kvaliteta života,
 • Ublažavanje kompetitivnosti i pozitivniji pogled na život

Istraživanje (koje je sprovela organizacija Rani razvoj dece Australija) potvrđuje da je kvalitetno provođenje slobodnog vremena važno kao podrška mladima u postizanju širokog spektra pozitivnih rezultata, kao što su:

 • Socijalni i emotivni razvoj i uključenost (izgradnja odnosa, učenje rešavanja sukoba …)
 • Profesionalni razvoj (sticanje funkcionalnih i organizacionih veština neophodnih za zapošljavanje, uključujući razumevanje različitih karijernih opcija i načina za postizanje karijernih ciljeva)
 • Građanski razvoj i uključenost (sve veće prepoznavanje sopstvenog uticaja na zajednicu i razvoj osećanja odgovornosti prema drugima, kao i sposobnost i mogućnost za zajednički rad kako bi se ostvarili dogovoreni ciljevi)

CILJEVI

 • Uspostavljanje inkluzivne omladinske zajednice kroz usmeravanje njihovog slobodnog vremena na pozitivne aspekte u cilju njihove dobrobiti, smanjenja osipanja iz školovanja i unapređenja mentalnog zdravlja.
 • Kreiranje, proveravanje i prezentovanje proizvoda namenjenih raznim ciljnim grupama: Vodič za omladinske radnike i nastavnike na temu “Kako izgraditi inkluzivnu omladinsku zajednicu?” – Metode, studije slučaja, saveti; Priručnik za omladinske radnike i nastavnike u vezi sa inkluzivnim aktivnostima u slobodno vreme i rekreativnim aktivnostima; Mobilna aplikacija za inkluzivne rekreativne aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme.
 • Organizovanje radionica za povećanje motivacije za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kako bi se podstakla interakcija između mladih, komunikacija i saradnja i kako bi se doprinelo unapređivanju veština neophodnih za 21. vek (edglossari.org/21st-centuri-skills/)
 • Pokretanje kampanja za podizanje svesti o značaju integracije mladih sa invaliditetom u društvo, za predstavnike omladinskih organizacija, kao i porodice mladih sa invaliditetom. Kampanja će biti realizovana u 4 zemlje (Bugarska, Belgija, Austrija i Srbija)
 • Merenje uticaja koncepta projekta “PositiveLeisure4Youth” putem pilotiranja sa lokalnim omladinskim organizacijama u Bugarskoj, Belgiji, Austriji i Srbiji na osnovu koga će biti kreiran vodič za uspešnu implementaciju koncepta.

CILJNE GRUPE

 • Omladinski radnici, omladinski lideri i članovi omladinskih organizacija/organizacija za mlade
 • Mladi sa i bez invaliditeta (i omladinske organizacije koje ih predstavljaju)