Scholen en jeugdclubs werden bezocht in Wenen.

Scholen en jeugdclubs werden bezocht in Wenen.

Tijdens het VAEV-team van mei 2018 bezocht het VAEV-team 25 instituten in Wenen en informeerde het leraren en schooldirecteuren over ons project en het belang van vrijetijdsactiviteiten voor jongeren met een beperking.