Социално приобщаване за всички на конферецията #inclusion_live

Социално приобщаване за всички на конферецията #inclusion_live

На 19-ти юни, проектният координатор на Белградското отворено училище – Божидар Димик взе участие в конференцията #inclusive_live, организирана от Белградският център за правата на човека, в сътрудничество с Младежка асоциация на Сърбия, Националната асоциация на младежките работници и Националната асоциация на младежките офиси, с подкрепата на Министерство на младежта и спорта на Република Сърбия и мисията на ОССЕ в Сърбия.

Повече от 200 участника имаха възможността да дискутират и споделят тяхните познания по приобщаването и следващите стъпки, които трябва да направим, за да изградим приобщаващо общество в Сърбия. Нашият проект – “Педагогика на оползотворяване на свободното време на младите хора” ще съдейства за една от тези стъпки!