Виенската асоциация на образователните доброволци посети Виенския червен кръст с преподаватели от различни организации

Виенската асоциация на образователните доброволци посети Виенския червен кръст с преподаватели от различни организации

Виенската асоциация на образователните доброволци посети Виенския червен кръст с преподаватели от различни организации. Те обсъдиха програмите за младите хора, които са помощници на утрешния ден и информираха посетителите за проекта на 26.09.2017 г. във Виена, Австрия.