Представяне на възможностите за доброволчество и свободно време в Австрия

Представяне на възможностите за доброволчество и свободно време в Австрия

Екипът на VAEV присъства на международното образователно изложение на 17 март 2018 г. и информира младите хора (повече от 1000 ученици) за университетите, доброволчеството и активните дейности за свободното време в Австрия.