“MET MUZIEK VALT DE BEPERKING WEG”

“MET MUZIEK VALT DE BEPERKING WEG”

Wat zou je als muziekvereniging doen als een van je leden plotseling een beperking zou krijgen? Moet hij dan stoppen of probeer je faciliteiten aan te bieden zodat hij toch mee kan blijven doen? We mogen aannemen dat je voor die laatste optie kiest. Maar waarom wachten tot ermee geconfronteerd te worden? Muziekverenigingen richten wervingscampagnes zelden op mensen met een beperking. Terwijl muziek juist een heel belangrijke rol kan spelen in het leven van deze mensen.

“Met muziek valt de beperking weg”